Hamermolenaar

Op de Academie voor Meesterschap gebeurt iets bijzonders. Vroeger werden in de papierfabriek oude kleren tot pulp gehamerd en vermalen om prachtig papier te scheppen waarop bevrijdende wijsheid kon worden geschreven.

Nu nog steeds ontstaan hier de mooiste persoonlijke en zakelijke geschriften, nadat belemmeringen zijn getransformeerd tot bekrachtigende waarden.

De Hamermolenaren Nico bezuur, Willy van der Wind en Ingrid van Rossum geloven in inzicht, richting en resultaat. Hoe meer je ziet, hoe meer je ziet dat er is te zien.

De Academie maakt dan ook gebruik van de kracht van het stromende water van de beek uit het sprengenlandschap en gaat regelmatig op pad naar de bron, het ontstaan van de beek. De bron staat symbool voor de kern van de zaak.

De kristalheldere bron wijst naar nieuwe wegen vol inspiratie, innovatie en creativiteit echter herinnert ons aan zorgzaamheid voor mens en planeet.

Het doel was het creëren van de ideale trainingslocatie: een thuisplek voor trainers, begeleiders van veranderingsprocessen en inspiratoren en alle deelnemers in hun trajecten.
Het resultaat is de Academie voor Meesterschap.
Alle ruimtes van de gebruikte locatie De Hamermolen staan ten dienste van de inhoud voor het faciliteren van doelmatige bijeenkomsten op het pad van vakmanschap en meesterschap. Het is daarmee een plek voor iedereen die met ontwikkeling en innovatie bezig is, dan wel bij elkaar wil komen voor de benodigde inspiratie: trainers, directeuren, ondernemers, leiders, managers, organisatieadviseurs, verandermanagers… en alle teamleden met wie deze mensen werken.

Kijk en lees verder onder de diverse kopjes om meer over de visie, filosofie en de Hamermolenaren zelf te weten te komen.