Lezing

Lezing Hamermolenaar Nico Bezuur

Voor “Pieters pappenheimers”

Inspirerend extra voor ondernemers

Op de dag na Koningsdag had Pieter van de Mosselaar weer eens een van zijn bekende netwerkuitjes georganiseerd, met de drieledige doelstelling van kennis(sen) maken, nieuws en nieuwtjes uitwisselen en een meerwaarde aanbieden voor de individuele ondernemer.  Driesteden Business is het medium, Pieter van de Mosselaar de inspirator, met Jacqueline als organisator: samen voor hun ‘Pappenheimers’, de zakenmensen.  Invulling verzorgde deze keer Nico Bezuur, eigenaar-trainer-directeur-huismeester van De Hamermolen te Ugchelen.

Meesterschap

De gezellige en professionele ontvangst viel al in goede aarde en schiep daarmee de mentale sfeer waarop Nico zijn inspirerende ervaringen en uitwerkingen kon bouwen. Hij raakte daarmee een spirituele snaar, die de gewone zakenman in het dagelijks druk ondernemer nauwelijks tegenkomt. En dat is de bedoeling van De Hamermolen. Meesterschap in je bedrijf is meer dan state management. Andere elementen als meer leren luisteren, aanvoelen en zelfs mededogen zijn uit het moderne bedrijfsleven niet meer weg te denken.

Hart

Zakendoen met het hart als spil én referentiekader. Nico vertelde een eigen bijna-dood-ervaring die hem tot zijn ‘eigen zijn’ terugleidde. Ook het proces van ups en downs dat elke ondernemer tegenkomt schetste hij op een verhelderend manier. Nico noemde dat de alchemistische weg van vernietigen en weer opbouwen. Hij signaleerde herkenning van het pijnlijk proces van keuzes maken in relatie tot je echte overtuigingen.

Het hart als leidende factor accepteren en integreren is een klus die niet iedereen gegeven is. De Hamermolen presenteerde zich als een prima plaats daarvoor. Het bedrijfsleven in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen heeft hiermee weer een meerwaarde te bieden. Een goede keus van Pieter voor zijn pappenheimers.

Michael Jackson

Bij wijze van illustratie en onderbouwing speelde een stuk “handwerk” van wijlen Michael Jackson. Wát een vakman hij was werd duidelijk als je de verschillende elementen van de zakenman daar in gaat herkennen. Een middag met een plus. Dankzij het langzamerhand raken van alle zintuigen kwamen de boodschappen goed binnen en beklijven ze langer.

Hans Hansson, www.lekkerinjevel-voeljewel.nl

Ruurlo, 29-4-’15