Beautiful Mind

De Beautiful Mind is het logische vervolg op De Doorbraak naar Meesterschap. Nu bekend is hoe meesterschap te bereiken vanuit de kern, wordt verder bekeken hoe dit effectief en authentiek in te zetten. In de Beautiful Mind staat het intelligent gebruik van het brein én het hart centraal. Nu komt het erop aan de inzichten in de praktijk te brengen in bekwaam handelen. From good to great.

Een Beautiful Mind is in staat tot sterk, krachtig en authentiek leiderschap. Het intelligent gebruiken van wat in het potentieel en denkvermogen aanwezig is. Niet harder werken, maar slimmer. Niet alleen, maar samen.

Het resultaat is een concrete verankering van inzichten en inspiratie voor de toekomst. Een zeer heldere richting, op verassende wijze gevonden en duidelijk verwoord. Effectief in bereiken van voldoening op zakelijk en persoonlijk vlak.

Blijvende resultaten in leidinggeven, ondernemen, zakelijke keuzes, allerlei relaties en zeer heldere communicatie.

´The more you see, the more you see there is to see´

Onderwerpen & resultaten

Afhankelijk van je specifieke vraag en context kun je het volgende bereiken:

• Authentiek handelen en leidinggeven
• Congruent communiceren
• Functioneren vanuit een verankerde levensfilosofie
• Time management doorvoeren volgens eigen principes
• Uitgebalanceerde keuzes maken gebaseerd op eigen waarden
• Rust en balans vinden in bestaande situaties
• Snel en effectief conflicten oplossen
• Omgaan met en leiding geven aan veranderingen
• Doorzetten van veranderingen
• In eigen kracht staan bij kritiek en conflicten
• Met meer gemak een leidende rol nemen